Linux.     pengiun.gif (3965 bytes)

Linuxu sa v časopise PCRevue a od januára 2005 v časopise InfoWare venujem niekoľko rokov. Od tej doby vyšlo niekoľko seriálov. Prvý z nich sa volal Začíname s Linuxom, potom prebiehal seriál Linux prakticky ako desktop.

V súčasnosti ešte stále prebieha seriál Linux prakticky ako server a od januára nový seriál Linux extra.

Jednotlivé ukončené seriály a časti ešte prebiehajúcich seriálov si môžete stiahnúť v sekcii DOWNLOAD.

Začíname s Linuxom  :

Úvod

Inštalácia, spustenie, prihlásenie a odhlásenie zo systému, vypnutie. Používatelia.

Organizácia dát, súborový systém, štruktúra.

Prístupové práva

Grafické prostredie Linuxu

Komprimačné programy tar, gzip, rpm.

Midnight Commander

Siete v Linuxe, routovanie.

Tlač v Linuxe, správa tlačiarní.

Záver

Linux prakticky ako desktop  :

Úvod

Konfigurácia prostredia, prihlásenie používateľa.

Ovládacie centrum

KDE

Gnome

Zvukový subsystém

Sprevádzkovanie siete

Modemy

Wi-fi

Zmiešané Linux - Windows siete

Záver

Linux prakticky ako server  :

Úvod

Používatelia, skupiny, heslá.

Manuálové stránky

Súbory, programy, procesy, démony, služby

Proces init, úrovne behu

Štartovacie skripty, xinet démon

Moduly a práca s nimi

Zapisovanie na CD a DVD

Sprevádzkovanie Wi-fi

Kompilácia jadra systému

Tenký klient

Cron, at

UPS a Linux

Poštový systém

---Seriál pokračuje---

Linux extra je seriál, kde budeme k Linuxu pripájať rôzne zariadenia, ako sú LED diódy, tlačidlá, LCD displeje, relé, spínače, motory, mobily a iné rôzne moduly, pomocou ktorých budeme sibnalizovať rôzne stavy alebo ovládať konkrétne zariadenia.

Tento seriál sa ešte stále vyvíja a preto ho môžeťe ovplyvniť. Stačí, ak mi Vaše pripomienky zamejlujete.

Jednotlivé časti seriálu si môžete stiahnúť v sekcii DOWNLOAD.

Linux extra  :

Úvod

Sériový a paralelný port počítača, konektory.

Program ledblink

Ovládanie paralelného portu pomocou Internetu

Programy meter, ledstatus, portato

Program sled

---Seriál pokračuje---