Malé veľké databázy. mysql_big.gif (5281 bytes)

MySQL je vynikajúca databáza. Je veľmi jednoduchá a rýchla. Skoro všetci internetoví provideri pracujú s touto databázou. Túto databázu je však možné používať aj na serióznu prácu v rámci školského či podnikového intranetu.

Dokonca aj táto stránka je postavená na MySQL. V časopise PCRevue vychádzal celý seriál o tejto databáze a mal dokopy 27.kapitol.

Jednotlivé časti si môžete stiahnúť v sekcii DOWNLOAD.

Celý seriál sa skladá s troch častí:

1.časť sa venuje úplným základom práce s databázou a jej serverom.

2.časť je venovaná narábaním s tabuľkami z získavaniu informácií

3.časť je venovaná spojeniu databáze s vyššími programovacími jazykmi

Obsah celého seriálu  :

Úvod

Teória databáz, systém klient - server, SQL

Inštalácia serveru na Win a Linux

Spustenie a zastavenie serveru, konfigurácia

Štruktúra MySQL

Prístup k serveru – klienti

Práce s databázou:

 • Vytvorenie a zrušenie databáze
 • vytvorenie tabuľky
 • naplnenie tabuľky
 • výber z tabuľky
 • úprava záznamu
 • vymazanie záznamu (tabuľky)
 • úprava tabuľky

Administrácia serveru – tabuľky

 • host
 • db
 • user

Podrobnejší popis príkazov 

Podporné programy

 • dbf2mysql
 • mysql2dbf

Vzdialený prístup k dátam cez

 • ODBC
 • WEB
 • PHP

Prístup k dátam vo vyššch programovacích jazykoch

Záver